Poznański Klub Sportowy "OPEN DANCE"
Nowoczesny Taniec Sportowy
Statut
O nas

Poznański Klub Sportowy „Open Dance” został zarejestrowany 4 sierpnia 2014 r.
 
 
 
Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Tańca Sportowego i międzynarodowej International Dance Federation.

Celem jego istnienia jest m.in. działalność na rzecz upowszechnienia i popularyzacji tańca poprzez cykliczną organizację zajęć z tańca sportowego, gimnastyki artystycznej i akrobatyki sportowej, co umożliwi dzieciom i młodzieży aktywnie spędzać czas oraz poprawiać sprawność fizyczną.
Kadra zaangażowana w projekt posiada wieloletnie doświadczenie w ramach wskazanych wyżej dyscyplin sportowych. Bogate doświadczenie instruktorów poparte sukcesami ich oraz ich wychowanków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także zaplecze techniczne umożliwi realizację wysokiej jakości zajęć sportowych na rzecz podopiecznych stowarzyszenia. PKS "Open Dance", zrzesza kadrę w pełni zaangażowaną w realizację zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w sekcjach tańca sportowego, gimnastyki artystycznej i akrobatyki sportowej. Organizowane zajęcia pozwoliły rozbudzić talent, pasję do aktywnego trybu życia i sportowej rywalizacji, co potwierdzone jest listą sukcesów wychowanków stowarzyszenia w ramach uczestnictwa w zawodach.

Cele Poznańskiego Klubu Sportowego "Open Dance"
  • Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży z Poznania i całej Wielkopolski – poprzez wskazanie zalet prowadzenia aktywnego i sportowego trybu życia oraz upowszechnienie modelu czynnego spędzania czasu jako alternatywy do biernego sposobu spędzania czasu.
  • Promowanie tańca sportowego, gimnastyki artystycznej i akrobatyki sportowej wśród dzieci i młodzieży z Wielkopolski – jako dyscyplin stanowiących atrakcyjną formę aktywności sportowej wspierającej rozwój fizyczny, talent oraz powstawanie i utrwalanie więzi społecznych.
  • Możliwość rozwoju sportowego szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży – w ramach prowadzonych zajęć możliwe będzie wyszukiwanie utalentowanych zawodników, którzy dzięki profesjonalnym treningom oraz przygotowaniom do uczestnictwa w zawodach na różnych szczeblach, będą w stanie osiągnąć swoje pierwsze sukcesy na polu sportowym.