Poznański Klub Sportowy "OPEN DANCE"
Nowoczesny Taniec Sportowy
rekrutacja do klas sportowych

 

Poznański klub Sportowy "Open Dance"
 
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2019/2020
do klas sportowych w Poznańskich Szkołach Mistrzostwa Sportowego:
 • Taniec Sportowy - 1 klasa Liceum w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego os. Tysiąclecia 43 w Poznaniu
  kontakt z sekretariatem szkoły
 • Taniec Sportowy - 1 klasa Liceum w Zespole Szkół Geodezyjno Drogowych Szamotulska 33 w Poznaniu
  kontakt z sekretariatem szkoły
Informacje na temat rekrutacji tel. 602-138-102


REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ
 Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu o profilu taniec sportowy.
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu prowadzi oddziały sportowe o profilu nowoczesny taniec sportowy, współpracując z Poznańskim Klubem Sportowym „Open Dance”.
W klasach o profilu sportowym realizowany jest program nauczania i obejmuje :
- przygotowanie ogólnorozwojowe : wytrzymałość, szybkość, skoczność, gibkość, zwinność, koordynacja,
- techniki tańca nowoczesnego: hip-hop, dancehall, break Dance, poppin’, fantasy show, disco dance, show dance, hause…
- techniki tańca jazz’owego,
- techniki uzupełniające barre au sol,
- taniec klasyczny,
- wiedza o tańcu,
- akrobatyka.
Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Poznańskim Klubem Sportowym „Open Dance”.  Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów rekrutacji do szkoły, szkolenia zawodników, uczestnictwa w zawodach.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w zależności od klasy wynosi do 10 godzin lekcyjnych
Dzieci z klas sportowych są członkami Polskiego Związku Tańca Sportowego, oraz Poznańskiego Klubu Sportowego „Open Dance” i zobowiązani są do wpłacania miesięcznej składki członkowskiej ustalanej przez Zarząd na każdy rok.
Dzieci z klas sportowych biorą udział w pokazach, zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, mają możliwość udziału w obozach sportowych letnich i zimowych organizowanych przez Klub.


WARUNKI PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ

 • bardzo dobry stan zdrowia;
 • zaliczanie prób sprawności fizycznej;
 • ujawnione predyspozycje do uprawiania  nowoczesnego tańca sportowego;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania gimnastyki sportowej (lekarz medycyny sportowej)

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY TANECZNEJ

 

Warunkiem przyjęcia do klasy tanecznej jest:

 

 1. Udział w egzaminie sprawnościowym, którego będą dokonywać przedstawiciele ZSMS, trener nauczyciel tańca, instruktor. Sprawdzeniu będą podlegać predyspozycje z zakresu:
 •  poczucia rytmu - słuchu muzycznego (wyklaskiwanie, wytupywanie zadanego rytmu)
 • koordynacji ruchowej (powtarzanie określonych ćwiczeń, zdolność izolacji ciała)
 • zapamiętywania i koncentracji (zapamiętanie prostej choreografii lub sekwencji kroków)
 • twórczego myślenia (kojarzenie, pomysłowość, kreatywność).
 1. Istotnym warunkiem przyjęcia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania przez dziecko dodatkowego wysiłku fizycznego.